DexGraphics_YT


Профил в Майнкрафт
История на името
Този профил има 1 заявка за приятелство в изчакване.
Облици (1)
Наметало OptiFine
Команда за взимане на глава (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"DexGraphics_YT"}
Команда за взимане на глава (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"DexGraphics_YT"}