Здравейте! Владеете ли добре български и английски език? Ако е така, бихме се радвали да ни помогнете с превода на сайта. Щракнете тук!

CoreСваляне на облика
Познати облици (30+)
Познати наметала (1)
Команда за взимане на глава
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Core"}