ElShea_


Профил в Майнкрафт
История на името
Този профил има 3 заявки за приятелство в изчакване.
Облици (30+)
Наметало OptiFine
Команда за взимане на глава (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"ElShea_"}
Команда за взимане на глава (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"ElShea_"}