LegitDontCare


Профил в Майнкрафт
История на името
Сведения
Приятели (2) (API)
Облици (30+)
Команда за взимане на глава (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"LegitDontCare"}
Команда за взимане на глава (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"LegitDontCare"}