SwAmPy_17


Профил в Майнкрафт
История на името
“SwAmPy_17” - Това вашият профил ли е? Потвърдете го, за да нагласите страницата си в сайта!
Облици (7)
Наметало OptiFine
Команда за взимане на глава (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"SwAmPy_17"}
Команда за взимане на глава (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"SwAmPy_17"}